Οι αλλαγές στην οστική πυκνότητα και στους δείκτες οστικού μεταβολισμού που παρατηρούνται στα άτομα με οστεοπόρωση μετά την διακοπή της αντιοστεοπορωτικής αγωγής με διφωσφονικά

Τελευταία ενημέρωση : Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 08:40

Ο όρος “drug holiday” αναφέρεται στην παροδική συνήθως διακοπή της αντιοστεοπορωτικής αγωγής με διφωσφονικά την οποία ελάμβανε πρωτύτερα το άτομο με οστεοπόρωση.

Σε μία πρόσφατη μελέτη 134 ασθενών διαπιστώθηκε ότι μετά από διάστημα 12-18 μηνών διακοπής των διφωσφονικών μειώθηκε στατιστικώς σημαντικά η οστική πυκνότητα και αυξήθηκαν οι δείκτες οστικού μεταβολισμού. Οι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο μετά τη διακοπή των διφωσφονικών να επανελέγχεται ο ασθενής με μέτρηση οστικής πυκνότητας και δείκτες οστικού μεταβολισμού καθώς και να εκτιμάται και ο καταγματικός κίνδυνος με το FRAX ώστε να ληφθεί η σωστή απόφαση για το πότε θα γίνει θα γίνει η επανέναρξη της αγωγής. Θα έλεγα όμως ότι το σημαντικότερο μειονέκτημα της μελέτης είναι ότι ελέγχει δείκτες και όχι την παρουσία νέων καταγμάτων. Για το λόγο αυτό θα συνιστούσα να ανατρέξουμε και σε άλλες μελέτες όπως η FLEX, η VERT-MN και η HORIZON.

Changes in Bone Mineral Density and Bone Turnover in Patients on 'Drug Holiday' Following Bisphosphonate Therapy. Clin Endocrinol.2016;84(4):509-515.

Νικόλαος Βάλβης Ενδοκρινολόγος Διαβητολόγος στην περιοχή της Λάρισας.